ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0072-C01 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Мултикомерс“ ЕООД“

16.01.2020 г.

На 28.01.2020г., от 11.00  часа в гр. Русе ще се проведе заключително събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0072 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Мултикомерс“ ЕООД“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0072-C01 /16.11.2018 г. между МИ и „Мултикомерс“ ЕООД.

Пълен текст на обявата:

https://drive.google.com/file/d/1JCkX834QqcCWqqeymQbaf9lU_QRXYUo0/view?usp=sharing

 

 

 

<<< Към всички новини
© 2015, Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design