Биговаща машина NAGEL Auto Rillnak

Биг: 1,3 mm    


Бига/лист: До 16 бига, до 6500 листа    


Максимален размер на листа ръчно (мм):  1000 х 500    


Максимален размер на листа  автоматично (мм): 700 х 500    


Минимален размер на листа  автоматично (мм): 140 х 210    


Автоматична биговаща машина. Вакуумно подаване с въздушно отделяне на листата.
Перфориране с диск 28 зъба, горен и долен за хартия, до 4 перфодиска

© 2015, Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design