Преге

Преге – Изпъкнали и вдлъбнати форми

 

Тази технология е интелигентното решение за подчертаване на елемент от вашата рекламна продукция без да се търси цветовото възприятие. Прегето или така нареченият сух печат е технология, при която определен елемент, изображение, надпис се възпроизвеждат върху печатния лист посредством вдлъбнати или изпъкнали форми. Посредством тази технология дискретно и изтънчено можете да подчертаете акцента във всяка рекламна кампания. KAMA ProCut 76 Foil

 

  

© 2015, Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design