Kolbus NM 101 - машина за изрязване на V-образни канали

Дебелина на мукавата мин. 1 мм ; макс 4 мм

Брой канали на един такт 1 – 8

Отстъп от единичен канал мин 1 мм Отстъп от двоен канал до двоен канал 40 мм от първия канал  


 


 

© 2015, Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design