Полуавтоматична електрическа подвързваща машина Wire-O® Bind 3500

 

Формат на изделието: Minimum : 65 x 80 mm ( 2-1/2" x 3-1/4 ") / Maximum : 350 x 350 mm (14" x 14")

 

Размери на спиралата: Minimum : размер n° 4 (1/4 ") / Maximum : размер n° 20 (1-1/4 ")

 

Дебелина на книжното тяло:  1.5 mm to 28 mm (0.6" до 1.1")

 

Захващане с 1 спирала: При 3:1" : стъпка min. 6, max 41 зъба

 

Захващане с 2 спирали: При 3:1" : стъпка min. 2 x 8 зъба,

max 2 x 19 зъба с отстояние от min.

3 зъба и max 25 зъба

При 2:1" : стъпка min. 2 x 5 зъба,

max 2 x 13 зъба с отстояние от min.

2 зъба и max 18 зъба

© 2015, Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design