Kolbus SW.E 500 + SW.H 500 - изработка на кутии

 

Диапазони на формата на мукавата:
Минимум: 140 х 140 mm
Максимум: 735 х 525 mm

Дебелина:
Минимум: 1,5 mm
Максимум: 4 mm

Параметри на кутията:
Дъно (мин.) 56 х 56 mm
Дъно (макс.) 570 х 360 mm

Височина на кутията:
Минимум: 20 mm
Максимум: 170 mm

Максимална механична производителност:
40 такта/минута

 

 

 

© 2015, Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design