Нож POLAR 92 XT

 

Размер: до 920 мм

 

ситема за подаване на хартията

 

система за очукване на хартията

© 2015, Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design