Среща на Мултикомерс ЕООД с представители на бизнеса във връзка с проект BG16RFOP002-3.004-0072 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Мултикомерс“ ЕООД“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ

18.01.2019 г.

На 18.01.2019 г. от 11:30 часа в гр. Русе се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0072 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Мултикомерс“ ЕООД“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0072-C01 /16.11.2018 г. между МИ и „Мултикомерс“ ЕООД.

Повече информация за събитието можете да намерите тук: https://drive.google.com/file/d/1_i5wMJ5UB9W5rJOsRD9oZw74HG_OMWLa/view?usp=sharing

 

<<< Към всички новини
© 2015, Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design