Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

02.10.2020 г.

МУЛТИКОМЕРС ЕООД започва изпълнението на проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073, “ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. За повече информация: /uploads/wysiwyg/files/info%20site%20%D0%9C%D0%9A.pdf

<<< Към всички новини
© 2015, Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design