„Подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на МУЛТИКОМЕРС ЕООД“

04.01.2021 г.

На 22.12.2020 г. печатница „Мултикомерс“ЕООД подписа договор BG16RFOP002­2.040-0820-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предметПодобряване на производствения капацитет с цел повишаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на МУЛТИКОМЕРС ЕООД“.

За повече информация: /uploads/wysiwyg/files/Info%20project.pdf

 

<<< Към всички новини
© 2015, Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design