"Мултикомерс" ЕООД ще се оборудва с нова производствена линия за кутии от мукава

26.11.2018 г.

"Мултикомерс" ЕООД ще се оборудва с нова производствена линия за кутии от мукава

На 16.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Мултикомерс” ЕООД се подписа
договор BG16RFOP002-3.004-0072-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)
„Подобряване на ресурсната ефективност в Мултикомерс ЕООД“. Предметът на ДБФП е закупуване на нова
производствена линия за производство на кутии от мукава. 

<<< Към всички новини
© 2015, Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design