„МУЛТИКОМЕРС“ ЕООД, гр. РУСЕ ВНЕДРЯВА ИНОВАТИВЕН ЗА БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

27.02.2020 г.

На 16.11.2018 г., „Мултикомерс“ ЕООД, подписа с Министерство на икономиката и стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0072-C01. Договорът е в изпълнение за процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

https://printmedia.bg/мултикомерс-еоод-гр-русе-внедрява/

<<< Към всички новини
© 2015, Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design