ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0072-C01 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Мултикомерс“ ЕООД“

15.01.2019 г.

На 18.01.2019 г. от 11:30 часа в гр. Русе ще се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0072 „Подобряване на ресурсната ефективност в „Мултикомерс“ ЕООД“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0072-C01 /16.11.2018 г. между МИ и „Мултикомерс“ ЕООД.

Пълен текст на обявата:

https://drive.google.com/open?id=1jQ0y-jAiuL62kdxcAFWisumf54mHjb7a

 

<<< Към всички новини
© 2015, Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design